Accueil > Données > Rechercher des données dans le moteur de recherche fédéré HOMER

Rechercher des données dans le moteur de recherche fédéré HOMER

Résultats de votre recherche (6814)

​Situation financière de la Collectivité Territoriale de Corse - ...
Marchés de services conclus par la CTC en 2013
Marchés de fournitures conclus par la CTC en 2013
Marchés de travaux conclus par la CTC en 2013
Bilan SAVE - Programmation 2011/2013
Elus municipaux 2014 en Corse
Območja dosega 500-letnih poplav (Q500)
Območja dosega 10-letnih poplav (Q10)
Erozijska območa - opozorilna karta erozije
Oddelki urada za upravljanje z vodami ARSO
Strateške karte hrupa (LVECER) 2012
Strateške karte hrupa (LNOC) 2012
Strateške karte hrupa (LDVN) 2012
Strateške karte hrupa (LDAN) 2012
Vodna soglasja
Katalog potresov
Vodovarstvena območja (zajetja)
Hidrološke meritve na površinskih vodah
Merilna mesta za meritve kakovosti zunanjega zraka in padavin
Začetek cvetenja navadne leske (Corylus Avellana L.), povprečje ...
Pojav mladih poganjkov na smreki (Picea Abies A. Dietr.), povprečje ...
Olistanje hrasta (Quercus Petraea, Quercus Rubur L.), povprečje ...
Olistanje bukve (Fagus Sylvatica L.), povprečje obdobja 1971–2000
Območja obremenjenosti zraka zaradi onesnaženosti z arzenom in ...
Območja onesnaženosti zunanjega zraka
Območja onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10
Začetek cvetenja črnega bezga (Sambucus Nigra L.), povprečje obdobja ...
Komunalne čistilne naprave
Register naravnih vrednot (točke)
Merilna mesta za kakovost podzemnih voda